In English LinkedIn

  2014-08-15

Nu kan vi även kontrollera era hjullastarvågar

Flintabs laboratorie har blivit ackrediterat av Swedac inom områdena kalibrering och återkommande kontroll av hjullastarvågar med kapacitet upp till 50 ton.

- Det känns oerhört bra att ackrediteringen nu är klar och att vi därmed säkerställer fortsatt tillgänglighet och service i hela landet, säger Jan Bjarneberg, servicechef på Flintab.

Ackrediteringen ger dig som kund en garanti för att kontrolluppdraget utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Flintabs kalibreringslaboratorium kontrolleras regelbundet av SWEDAC för att säkerställa att kompetensen upprätthålls.

- Jag ser ackrediteringen som en stor tillgång i den expansiva fas som företaget befinner sig i, främst på entreprenadsidan, fortsätter Jan.

Flintabs laboratorie är sedan tidigare ackrediterat kontrollorgan inom områdena kalibrering av industrivågar och återkommande kontroll av icke automatiska vågar med kapacitet upp till 300 ton.

Nu kan vi även kontrollera era hjullastarvågar