In English LinkedIn

  2014-02-10

Flintab förstärker på marknadssidan

Sedan slutet av 2013 har Flintab förstärkt sin marknadsorganisation med två mycket erfarna medarbetare, nämligen Mikael Hulander och Kristoffer Gustafson.

Mikael har mycket lång erfarenhet av vägnings- och mätteknik och är även en flitigt utnyttjad föredragshållare och utbildare i ämnet, bl a för olika bransch- och intresseorganisationer. Mikael har ett samordnande ansvar för Flintabs affärsområde Industri & Process och tillika ett produktkategoriansvar för bandvågar samt process och flödesmätning.

Kristoffer har även han en gedigen bakgrund inom vägning, då med fokus på ombordsystem och vägningssystem för lastmaskiner och olika former av truckar. Kristoffer har samordningsansvaret inom Flintabs affärs-område Entreprenad och tillika produktkategoriansvaret för hjullastarvågar.

Flintab är nu via avtal sk. Preferred Partner med Siemens vilket göra att vi kan erbjuda ett komplett och konkurrenskraftigt produktsortiment för en mängd olika applikationer och tillämpningar. Samarbete har även inletts med Aandera/Loadtronic avseende vägningssystem för entreprenadmaskiner.

”Kombinationen djup produktkunskap, lång erfarenhet, konkurrenskraftiga produkter med hög kvalitet och Flintab redan etablerade och väl kända system och integrationskompetens är mycket kraftfull”, säger Göran Nylén, Vd på Flintab.

 ”Intresset från våra kunder är stort när vi nu kan erbjuda en helintegrerad lösning av hela mätkedjan. Vi hälsar Mikael och Kristoffer varmt välkomna till Flintab”, avslutar Göran Nylén

Flintab förstärker på marknadssidan