In English LinkedIn

  2014-06-27

Ordförande har ordet

Vår nya organisation börjar ta form och vi har utsett två försäljningschefer, Jean Lindroos och Kristoffer Gustafson. Detta är ett led i att stärka vår sälj- och marknadsorganisation. Syftet är att stärka banden med er, våra kunder.

Flintab är ett företag som ägs av majoriteten av de anställda. Fördelen i detta är att medarbetarna har lång anställningstid vilket speglar sig i stor kunskap om produkter, applikationer och teknik. Dock har det genom pensioneringar blivit en föryngring inom företaget de senaste åren.

Flintab har byggt upp en stark kapitalbas för framtida satsningar på nya produkter och tjänster

Mycket nöje och trevlig sommar

Ingemar Broström
Styrelseordförande i Flintab AB

Ordförande har ordet