In English LinkedIn

  2014-05-13

Flintabs nysatsning

Flintab är ett starkt företag och ledande inom vågteknik och tjänster.

Den senaste tiden har vi gjort genomgripande kundundersökningar och lyssnat på våra kunder. Vi har därvid fått fram många fina synpunkter som kan ytterligare stärka vår position på marknaden och  ge bättre service till våra befintliga och nya kunder.

Ett led i att stärka varumärket är ett digitalt nyhetsbrev som efterfrågats av många kunder.

Vi har under senaste året förstärkt vår säljorganisation med 2 nya specialister inom hjullastarvågar och bandvågar.

Vi gör dessutom nu ytterligare en stor satsning på marknads- och säljsidan genom att tillsätta 2 nya försäljningschefer. Vi har tidigare haft en gemensam funktion i VD och försäljningschef men väljer nu att satsa fullt ut på försäljningssidan för att skapa tillväxt och ta marknadsandelar.

Vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2014.

Ingemar Broström
Styrelseordförande i Flintab AB

Flintabs nysatsning