In English LinkedIn

  2014-05-12

Möt oss på Avfall Sveriges utställning 20 maj

Flintab har sedan flera år funnits med i Avfall Sverige. Affärsområdet Miljö och Återvinning är det största affärsområdet inom Flintab och därför är vårt medlemskap i Avfall Sverige mycket viktigt. I år finns vi med på Avfall Sveriges utställning i samband med årsmötet i Borås 20 maj. Besök oss där så berättar vi om alla våra nyheter som vi släppt den här våren.

Läs mer på Avfall Sveriges webb

Flintab har flertalet av de större aktörerna inom branschen som helhetskunder, dvs vi ansvarar för såväl vägningssystem som underhåll och service på vågar och därtill hörande utrustning. Ofta integreras allt med ovanliggande affärssystem eller processtödsystem. Vårt vägningssystem Viktoria är ”spindeln i nätet” och med hjälp av Viktoria kan man bl.a minimera användandet av papper och penna och därmed minska möjligheterna till att fel skrivs in i systemet. Vi har även ett system för att hantera inpasseringar till Återvinningscentraler, ett system som används av ett 30-tal kommuner idag. Med det systemet kan man få ordning på inflödena till anläggningen och dessutom skilja på privatpersoner och företagare.

Vi kan ta hand om de flesta vågar som finns på en anläggning, allt från små paketvågar till markvågar med kapacitet på 80 ton. Vi har även hjullastarvågar och bandvågar och integreras allt i Viktoria innebär det att man kan följa avfallets förädling hela vägen från inleverans till utleverans vilket skapar större effektivitet och därmed sparar man även pengar.

Vi har ett heltäckande utbud av vägningstjänster inom Miljö och Återvinning vilket gör oss till den ledande aktören inom industriell vägning i Sverige. Har du funderingar kring dina vägningar? Fråga Flintab Först!

Möt oss på Avfall Sveriges utställning 20 maj