In English LinkedIn

  2014-09-22

Nyheter i vägningssystem Viktoria

Vårt vägningssystem blir bara bättre och bättre. Systemet utvecklas kontinuerligt för att uppfylla kraven från våra över 800 installerade anläggningar. Dessa krav kommer oftast från anläggningsägaren själv, från dennes kunder och leverantörer samt i vissa fall även från olika myndigheter.

Uppdatera ditt vägningssystem idag och få tillgång till en rad nya funktioner. Nedan redovisar vi en del. För fullständig information, kontakta er regionsäljare.

 • Anpassad för nya utomhusterminalen ML911 med grafiskt gränssnitt.
 • Möjlighet att ansluta hjullastar- och grävmaskinsvågar av typ Loadtronic
 • Möjlighet att ansluta flödesvågar av typ Siemens Milltronics
 • Möjlighet att kombinera RFID läsare och IR läsare
 • Möjlighet att ändra nyckelvärde i register.
 • Möjlighet att i Manuell hantering visa video för kamera till vald våg
 • Utökade funktioner av tilläggsfunktionen Avtal
 • Funktionalitet för att kunna lägga till materialavvikelse eller avvikelse
 • Funktionalitet för att lägga till extra anmärkning till färdiga transaktioner
 • Bildhantering för avvikelser och extra transaktionsanmärkning
 • Möjlighet att använda vy för visning av förstavägningar
 • Utökade funktioner i Utomhusmonitorn
 • Utökade funktioner vid automatsändning av mail
 • Ny funktion Viktoria Monitor ger möjlighet att styra och övervaka systemfunktioner
 • Möjlighet att göra fuktprov på internvägningar
 • Utökad funktion för utskrift till Excel via sökfönstret
 • Utökad möjlighet att ansluta fler vågmodeller
 • Möjlighet att nollställa vågar från Viktoria
 • Bildhantering vid varje delvägning
 • Nya och förbättrade funktioner i Viktoria Energi
 • Möjlighet till komplett Viktoria med Norsk text

Nyheter i vägningssystem Viktoria