In English LinkedIn

Karlskoga Miljö AB

Sedan september 2013 är det Flintabs vågar som gör jobbet på Karlskoga Miljö. ”Samarbetet med Flintab har bara varit positivt”, säger samordnaren Johan Helander.

På Karlskoga Miljö passerar varje år upp till 100 000 ton över vågarna på anläggningen. Lastbilarna kommer med byggmaterial, hushållsavfall, isolering, sten, trä och aska till exempel. Sortering är en stor del av verksamheten och allt
som kan återvinnas sorteras ut, en del blir till bränsle i värmeverket, medan annat deponeras.

Hösten 2013 var samordnaren Johan Helander en av dem som jobbat med att förnya och modernisera vägningen på anläggningen och till slut fick han och de andra ta två splitter nya Flintabvågar i drift:
- Tidigare hade vi en 12-metersvåg och många manuella moment. Sedan i höstas har vi istället två 24-metersvågar och väldigt mycket har automatiserats och effektiviserats med Flintabs system, berättar Johan.


Vägningsstatistik för korrekt fakturering
Karlskoga Miljö har tagit fasta på möjligheten att låta vägningen generera statistik som behövs på huvudkontoret - viktigt inte minst när det gäller en korrekt fakturering. Och Johan är nöjd:
- Jag har varit med i planeringen och samarbetet med Flintab från början och det har bara varit positivt. När vi behöver något brukar de kunna ordna det och nu jobbar vi ihop med att bygga rapporter. Från Flintab får vi det vi vill ha på det sätt som passar oss, säger han.