In English LinkedIn

Miljöhantering i Jönköpings kommun

Erik Gaude är verksamhetschef på Miljöhantering i Jönköpings kommun. Det innebär att han ansvarar för att varje år ta hand om 200 000 ton avfall – en verksamhet som kräver ungefär 13 000 vägningar om året. Det hjälper Flintab till med.

Kameraövervakning ger trygghet
Till anläggningen i Jönköping kommer avfall från området runt staden, men det finns de som reser 15 eller till och med 20 mil för att lämna sitt avfall här. Hit kommer företagsavfall som till exempel förorenade jordar och industriavfall för sortering i olika fraktioner. Mycket av avfallet går sedan vidare till energiåtervinning hos olika värmeverk.

På anläggningen finns tre fullängdsvågar som Flintab levererat. Där vägs avfallstransporterna in när de anländer med avfallet och vägs ut när de lastats av. Vid ankomsten fotograferas också transporten:
- Det är ett enkelt sätt att ha kontroll över vilka som varit här om det uppstår frågor. Det är en bra trygghet, säger Erik Gaude.

Bättre service med kundapplikation
Tillsammans med Flintab står Jönköpings kommun och miljöhanteringen inför ytterligare en förbättring:
- Ja, vi är på gång med att sätta upp en applikation där våra kunder kan ta del av sina vägningar hos oss. Det innebär bättre service för våra kunder och är ett enkelt sätt att ha koll, förklarar Erik Gaude, som tycker att det alltid finns förbättringar att fundera på.
- Då är Flintab ett bra bollplank. De är lyhörda och förstår vår verksamhet och våra problem, avslutar han.