In English LinkedIn

Renova

Renova är ett återvinningsföretag som ägs av elva kommuner i Västsverige. Företaget har funnits i bolagsform sedan slutet av nittiotalet och har ett brett arbetsfält som omfattar transport och behandling av i stort sett alla typer av avfall.

Hos Renova har man höga ambitioner för miljön och när det gäller tekniken kring anläggningsvågar och inpassering är Flintab en samarbetspartner.

Fullständigt integrerade system
Målet för Renova är att hela tiden flytta så mycket som möjligt av avfallet uppåt i den så kallade avfallstrappan. Avfallet materialåtervinns, energiåtervinns eller om nödvändigt deponeras.
Joakim Fransson jobbar numera på annat håll, men var tidigare verksamhetsutvecklare på Renova med fokus på avfallsbehandling och i den egenskapen har han arbetat med Flintab och deras programvaror:
- På Renova är systemen fullständigt integrerade från det att lastbilen checkas in och vägs vid anläggningen, orderhantering, kundservice och vågkort till tippning, utcheckning och fakturering, berättar han.

Allt sker online
Flintabs bidrag till Renovas system för behandling handlar mycket om det som är nära chaufförerna och behandlingsanläggningarnas mottagning av avfall. Som alltid börjar det med vågen, följt av förarens identifiering, fakta kring lasten som därefter blir indata till affärssystemet hos Renova. Allt sker i en onlinemiljö och på exempelvis kundservice ser man direkt vad som körts in på anläggningen.

Utveckling för avvikelserapportering
För att ytterligare effektivisera och förenkla verksamheten, har Renova och Flintab arbetat med avvikelsehanteringen:

- Ja, nu har Renova en funktion för hantering av avvikelser inom ramen för Viktoriasystemet. Målet är att kunna följa upp och dokumentera bland annat om material avvikit från det som uppgivits, men det kan också gälla händelser i samband med att ett material lämnats i en annan än den tänkta cellen och då kräver till exempel extra sortering eller kanske sanering. Då kan personalen dokumentera sådana händelser med ord och bild i en avvikelserapport i Viktoriasystemet, förklarar Joakim Fransson.

Han menar att samarbetet med Flintab fungerat bra:
- Hos Flintab finns en hög servicenivå och en stark vilja att lösa problem.