In English LinkedIn

SMA Mineral

Flintabs vägningssystem har underlättat för SMA Mineral AB i Persberg och deras kalkbrytning i gruvan. Information som tidigare rapporterades manuellt via telefon kopplas nu direkt till företagets transportledningssystem.

Integrationen mellan Flintabs vägningssystem och transportledningssystemet minimerar handpåläggningen och vägningssäkerheten blir maximal.

Utveckling mot effektivitet
I Gåsgruvan i Persberg har man brutit kalk i 160 år. Sedan 1980 sker det i regi av SMA Mineral AB. SMA bryter kalk på många platser i norra Europa och här finns också de flesta av företagets kunder, främst inom stål- och pappersindustrin.

SMA har fordonsvågar och system från Flintab på anläggningar i hela Sverige och hjärnan eller databasen i systemet finns i Persberg. Ewa Lindbäck är logistiker på SMA och berättar hur det fungerade förr:
- Då var förarna tvungna att administrera informationen kring lasten och rapportera via telefon.

Från våg till dator
Numera har SMA en direkt koppling mellan fordonsvågarna och sitt transportledningssystem som underlättar på flera sätt.
- Lastbilarna som transporterar kalken vägs före och efter lastningen så att vi vet hur mycket kalk de har med sig.
Eftersom vågarna är kopplade till vårt transportledningssystem går all information om transporten direkt dit. Det minimerar mängden handpåläggning, vilket gör våra transporter
effektiva och mängden fel begränsas till ett absolut minimum, säger Ewa Lindbäck.

Ewa Lindbäck tycker att samarbetet med Flintab fungerar bra och att all berörd personal på SMA har fått bra utbildning på plats hos Flintab i Jönköping.
-Flintab har väldigt kunniga programmerare. Det gäller också dem som jobbar med den tekniska supporten, säger Ewa.