In English LinkedIn

Sörab

Till Sörabs anläggningar kommer återvinning, omlastning och deponering från nio Stockholmskommuner. Flintab står för vägningsutrustningen vid tre anläggningar, där ansvaret också ligger på de datasystem som behövs för att förenkla och effektivisera avfallshanteringen.

Daglig vägning är grunden till verksamheten
”Tidigare var vi väldigt beroende av en person som kände till just vårt system. Det har vi kommit ifrån med Flintab.”
Sörab är ett avfallsbolag i norra Stockholm. Till Sörabs anläggningar för återvinning, omlastning och deponering kommer bland annat bygg- och rivningsavfall, kompost och hushållsavfall från nio Stockholmskommuner. Sörab genomförde en offentlig upphandling av vägningssystem, Flintab vann och står numera för vägningsutrustningen vid tre anläggningar.

Flintab ansvarar också för de datasystem som behövs för att förenkla och effektivisera avfallshanteringen.
- Informationen från vägningen hänger ihop med vårt ekonomisystem och vår fakturering, berättar Annica Norbäck som är administrativ chef och systemansvarig på Sörab.
Annica ser flera fördelar med att samarbeta med Flintab:
- Tidigare var vi väldigt beroende av en person som kände till just vårt system. Det har vi kommit ifrån med Flintab som är en stor och stabil organisation. Alla anpassningar som gäller just oss är noggrant dokumenterade och det finns många som är insatta i vår verksamhet.

Tar egna initiativ
Annica tycker också att det är bra med en leverantör som utvecklar och skapar nytt av egen kraft:
- Just det, med Flintab behöver inte vi hela tiden ta initiativ till förbättringar. De kommer ändå.
Med Flintab har avfallshanteringen på Sörabs anläggningar blivit mer automatiserad och chaufförerna kan sköta det mesta av administrationen själva.
- Vi har ett riktigt bra flyt vid vägningen, säger Annica.