In English LinkedIn

Fordonsvåg 14-15, vågen för delad vägning!

Fordonsvåg 14-15 uppfyller hårt ställda krav på noggrann och säker vägning. Ett välbeprövat och utvecklat koncept som anpassas efter just ert behov.

Robust konstruktion tillsammans med en förstklassig serviceorganisation är ett vinnande koncept för dig som kund. Ett helhetsansvar som ger dig som kund största trygghet från inköp till färdig EU-verifierad våg, godkänd för handel.

Flintabs fordonsvåg 14-15 är enkel och robust. Konstruktion och design är tillverkad med största precision. Bryggan är ren från detaljer för effektivt och lätthanterligt underhåll.

För att minimera driftsstörningar då vågen utsätts för stora påfrestningar både av stora laster och tuff miljöpåverkan, är lastcellerna av hög kvalitet och har ett mycket skyddat läge i konstruktionen.

Delad vägning
I normalutförande består Flintabs fordonsvåg av två bryggor på 12 meter vardera som ger en 24-meters våg. Uppbyggnaden gör att fordon med släp kan vägas var för sig eller summerat. Detta ger ökad driftssäkerhet och underlättar bland annat eventuella serviceåtgärder när en av bryggorna alltid kan hållas i bruk.

Helhetskoncept
När du investerar i en fordonsvåg får du en vägningsfunktion som ger dig säkerhet och kontroll över dina in- och utleveranser. Vi har utvecklat flera innovativa tillbehör till vågen för att skapa ett helhetssystem:

  • Vägningssystem
  • Utomhusterminaler 
  • Stordisplay
  • Integrerad uppvärmning i vågbryggan

Läs mer om våra vägningssystem här!

Playbutton E-learning Fordonsvåg 14-15 (interaktiv webbpresentation)

PlaybuttonDelad Vägning

Fordonsvåg 14-15, vågen för delad vägning!

Standardmått
Längd: 6, 9, 12, 18, 24, 30 m
Bredd: 3 m
Kapacitet: från 25 t <100t
Upplösning: 20 kg

Tillval
Värme
T-gummilister
Stordisplay
Avkörningsskydd
Positionsstolpar
Ramp

Vägningsnoggrannhet enligt OIML klass 3.
CE-märkt och EU-typgodkänd

 

Kontakta oss

Kundtjänst 036 - 31 42 00
Support 036 - 31 42 55

Felanmälan/Support